Friday, 17 Nov 07:30 pm
Cherokee Christian Schools
VS
Skipstone Academy